Skip to content

DIGOS / OSINT Module 1 (IACA-1)

**DEZE OPLEIDING KOMT IN AANMERKING VOOR HET STAP-BUDGET**

Algemeen

Tientallen jaren hebben onze docenten voor zowel particulieren, bedrijven, politie, defensie en andere (inter)nationale overheidsdiensten digitale informatie verzameld, vastgelegd en geanalyseerd omtrent o.a. criminele en extremistische organisaties, voortvluchtige personen, verborgen assets, financiële achtergronden, malafide bedrijven en risicogebieden. Deze kennis heeft geresulteerd in een exclusieve erkenning van het eerste Nederlandse opleidingsprogramma op het gebied van digitaal datagedreven werken.

 

Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist®

 

Gedurende deze modulaire, klassikale post-hbo-opleiding leert u op welke wijze u informatie uit openbare en semi-openbare bronnen en uit socialemediabronnen (OSINT & SOCMINT) kunt combineren en aanvullen met bijzondere digitale onderzoekstechnieken waaronder:

 

 • C-HUMINT: Cyber-Human Intelligence
 • PFDAV: Predictive Forensic Data Analytics & Visualisation®
 • Digital Profiling and Monitoring

Het samenvoegen van de verschillende technieken maakt bepaalde (gevoelige) online informatie zichtbaar en bruikbaar. Dit betreft informatie die tot nu toe verborgen bleef en die vaak noodzakelijk is om preventief of repressief onderzoek te plegen of om maatregelen te treffen. 

 

Voor wie is deze opleiding ontwikkeld?

 

Deze praktische opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die beroepsmatig digitale (achtergrond)informatie of inlichtingen moet kunnen verzamelen, vastleggen en analyseren (IGW) omtrent personen, (inter)nationale bedrijven, organisaties, activiteiten of netwerken. Dit ten behoeve van een strafrechtelijk, civielrechtelijk, internationaal, intern of financieel onderzoek (ondermijning). Het gaat hierbij vaak om bescherming van bedrijfsmatige belangen, dan wel het waarborgen van de (inter)nationale openbare orde en veiligheid. Om dit te bewerkstelligen wordt u intensief onderwezen in de meest actuele technieken en ontwikkelingen binnen DIGO (Digitaal Informatiegestuurd Opsporen en Optreden) waarvan OSINT (Open Source Intelligence) een belangrijk onderdeel is.

 

Nadat u deze eerste module heeft gevolgd bent u direct in staat om digitale inlichtingen te verzamelen, verwerken en duiden over personen, (inter)nationale bedrijven, organisaties en netwerken met betrekking tot o.a. hun financiële integriteit, nevenactiviteiten, gebeurtenissen, verblijf- of vestigingsplaatsen, (wan)prestaties en assets. Bovendien leert u personen en organisaties online te volgen en te monitoren om zodoende hun (toekomstige) plannen en activiteiten in kaart te brengen. Deze informatie kunt u vervolgens aanvullen met de getraceerde bijzondere onderzoeksresultaten waardoor er een completer inlichtingenbeeld ontstaat.

 

Vanwege de praktische toepasbaarheid van deze opleiding, is deze uitermate geschikt voor een breed scala aan beroepsgroepen. Zo kunt u denken aan medewerkers van opsporings- en veiligheidsdiensten en toezichthouders, maar ook aan bijvoorbeeld hypotheek- en verzekeringsadviseurs, KYC en CDD analisten, acceptanten, schade-experts (PE-accreditatie NIVRE) en gemeenteambtenaren.

 

Maak kennis met het het leerplein OSIDATA® en IACA Data Collection Applications

 

Speciaal voor onze opleidingen hebben wij een digitaal leerplein ontwikkeld. Dit beveiligde platform, genaamd OSIDATA®, omvat duizenden aan OSINT en SOCMINT gerelateerde tools, technieken, video’s, scripts en naslagwerken. Voorafgaande aan de laatste module van deze complete opleiding krijgt u tevens toegang tot de extra Cyber-HUMINT module in OSIDATA.

 

Overzicht onderdelen IACA Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® | OSINT-1 (IACA DIGOS/OSINT-1)

 

Onderdeel 1: Inleiding ‘datagedreven werken, opsporen, optreden en toezichthouden’

Onderdeel 2: IACA Tactische Digitale Elementen

Onderdeel 3: Cybersecurity

Onderdeel 4: Operators en het samenstellen van effectieve zoekopdrachten

Onderdeel 5: Vastleggen van digitale informatie

Onderdeel 6: Gebruik Virtual Machines en Mobile Emulators

Onderdeel 7: Het dark- en deepweb

Onderdeel 8: Digital Business Intelligence

Gedurende deze opleiding maken de deelnemers gebruik van exclusieve door IACA ontwikkelde procedures én geregistreerde software. Hierdoor is deze opleiding uitsluitend te volgen bij IACA.

 

Ervaring OSINT opleiding IACA:

Lesvormen: open, besloten of maatwerk

Deze opleiding wordt in principe klassikaal verzorgd. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u, gezien uw werkzaamheden, vrijuit vragen zou willen stellen. In dat geval is het mogelijk om een besloten opleiding op onze locatie te verzorgen vanaf twaalf deelnemers. Ook verzorgen wij, zoals u dat van ons gewend bent, compleet op maat gemaakte opleidingen gebaseerd op (delen van) deze module. Wij maken graag een passende offerte.

 

Onze instructeurs zijn gescreend en hebben een geheimhoudingsovereenkomst met diverse overheidsdiensten gesloten. Het sluiten van een specifieke geheimhoudingsovereenkomst ten behoeve van uw organisatie of dienst is uiteraard geen probleem.

 

Certificering & Erkenning

 

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze module (IACA DIGOS/OSINT-1) maakt deel uit van de erkende opleiding Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist®. Deze IGO-opleiding betreft een erkende registeropleiding die getoetst en geaccrediteerd is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) en door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Ons opleidingsinstituut is derhalve de enige civiele organisatie in Europa die dit geregistreerde diploma kan en mag afgeven. Nadat u deze module heeft afgerond ontvangt u het IACA-certificaat:

 

 • Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® | OSINT-1

 

Onze DIGOS/OSINT opleidingen en diploma’s staan hoog aangeschreven bij een groot aantal overheidsdiensten. Bent u al werkzaam bij de overheid of ambieert u juist een baan bij deze werkgever, dan is onze DIGOS/OSINT een mooie aanvulling op uw CV.

 

Opvolgende modules

 

Indien u IACA DIGOS/OSINT-1 met goed gevolg heeft afgerond kunt u deelnemen aan de module IACA DIGOS/OSINT-2. Klik hier voor meer informatie over de erkenning van het diploma.

 

 

Bekijk de Flow Chart van de IACA OSINT / DIGOS / Cyber HUMINT opleidingen:

 

 

 

 

Deze module is onderdeel van de samengestelde opleidingstrajecten ‘DIGOS/OSINT Analyst (SPEN), DIGOS/OSINT Expert (post-hbo) en OSINT/DIGOS/Cyber HUMINT (post-hbo)

 • Deze opleiding bestaat uit 3 lesdagen.

 • Eenieder die met een computer effectief kan navigeren op het internet en beschikt over voldoende kennis van social media, kan in principe deelnemen aan deze module (IACA DIGOS/OSINT-1)

 • € 1595,- per deelnemer.

  (Inclusief lunch, één jaar toegang OSIDATA® en certificering)

  • Startdatum: 12 juni 2023
   • Lesdagen 12, 13 en 14 juni
   • Nog 0 opleidingsplaatsen beschikbaar

   

  • Startdatum: 19 juni 2023
   • Lesdagen 19, 20 en 21 juni
   • Nog 0 opleidingsplaatsen beschikbaar

   

  • Startdatum: 10 juli 2023
   • Lesdagen 10, 11 en 12 juli
   • Nog 0 opleidingsplaatsen beschikbaar

   

  • Startdatum: 19 juli 2023
   • Lesdagen 19, 20 en 21 juli
   • Nog 4 opleidingsplaatsen beschikbaar

   

  • Besloten opleiding: in overleg

   

  U kunt zelf kiezen of u fysiek of virtueel deelneemt aan de opleiding.

   

  De open opleidingen worden standaard in het Nederlands verzorgd, tenzij (English) staat aangegeven.

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig