DIGOS/OSINT

MODULE 1 (IACA-1)

Algemeen

Tientallen jaren hebben onze docenten voor zowel particulieren, bedrijven, politie, defensie en andere (inter)nationale overheidsdiensten digitale informatie verzameld, vastgelegd en geanalyseerd omtrent o.a. criminele en extremistische organisaties, internationaal voortvluchtige personen, verborgen assets, financiële achtergronden, malafide bedrijven en risicogebieden. Deze kennis heeft geresulteerd in een exclusieve erkenning van het eerste Nederlandse opleidingsprogramma op het gebied van Informatiegestuurd Optreden en Opsporen (IGW).

 

Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist®

 

Gedurende deze modulaire, klassikale post-hbo-opleiding leert u op welke wijze u informatie uit openbare en semi-openbare bronnen en uit socialemediabronnen (OSINT & SOCMINT) kunt combineren en aanvullen met bijzondere digitale onderzoekstechnieken waaronder:

 

 • C-HUMINT: Cyber-Human Intelligence
 • PFDAV: Predictive Forensic Data Analytics & Visualisation®
 • Digital Profiling and Monitoring

Het samenvoegen van de verschillende technieken maakt bepaalde (gevoelige) online informatie zichtbaar en bruikbaar. Dit betreft informatie die tot nu toe verborgen bleef en die vaak noodzakelijk is om preventief of repressief onderzoek te plegen of om maatregelen te treffen. 

 

Voor wie is deze opleiding ontwikkeld?

 

Deze praktische opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die beroepsmatig digitale (achtergrond)informatie of inlichtingen moet kunnen verzamelen, vastleggen, analyseren en delen (IGW) omtrent personen, (inter)nationale bedrijven, organisaties, activiteiten of (inter)nationale netwerken ter ondersteuning van een strafrechtelijk, civielrechtelijk, internationaal, intern of financieel onderzoek. Het gaat hierbij vaak om bescherming van bedrijfsmatige belangen, dan wel het waarborgen van de (inter)nationale openbare orde en veiligheid. Om dit te bewerkstelligen wordt u intensief onderwezen in de meest actuele technieken en ontwikkelingen binnen DIGO (Digitaal Informatiegestuurd Opsporen en Optreden) waaronder OSINT (Open Source Intelligence).

 

Nadat u deze eerste module heeft gevolgd bent u direct in staat om digitale inlichtingen te verzamelen, verwerken en duiden over personen, (inter)nationale bedrijven, organisaties en netwerken met betrekking tot o.a. hun financiële integriteit, nevenactiviteiten, gebeurtenissen, verblijf- of vestigingsplaatsen, (wan)prestaties en assets. Bovendien leert u personen en organisaties online te volgen en te monitoren om zodoende hun (toekomstige) plannen en activiteiten in kaart te brengen. Deze informatie kunt u vervolgens aanvullen met de getraceerde bijzondere onderzoeksresultaten waardoor er een completer inlichtingenbeeld ontstaat.

 

Maak kennis leerplein OSIDATA® en IACA Data Collection Applications

 

Speciaal voor onze opleidingen hebben wij een digitaal leerplein ontwikkeld. Dit beveiligde platform, genaamd OSIDATA®, omvat duizenden aan OSINT, SOCMINT en PFDAV gerelateerde tools, technieken, video’s, scripts en naslagwerken. Voorafgaande aan de laatste module van deze complete opleiding krijgt u tevens toegang tot de IACA Cyber-HUMINT-database (OSIDATA-H®).

 

Overzicht onderdelen IACA Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® | OSINT-1 (IACA DIGOS/OSINT-1)

 

Onderdeel 1: Inleiding Digitaal Informatiegestuurd Optreden & Opsporen

Onderdeel 2: IACA Tactische Digitale Elementen

Onderdeel 3: Cybersecurity

Onderdeel 4: Operators en het samenstellen van effectieve zoekopdrachten

Onderdeel 5: Vastleggen van digitale informatie

Onderdeel 6: Gebruik Virtual Machines en Mobile Emulators

Onderdeel 7: Het dark- en deepweb

Onderdeel 8: Digital Business Intelligence

Gedurende deze opleiding maken de deelnemers gebruik van exclusieve door IACA ontwikkelde procedures én geregistreerde software. Hierdoor is deze opleiding uitsluitend te volgen bij IACA.

Lesvormen: open, besloten of maatwerk

Deze opleiding wordt in principe klassikaal verzorgd. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u, gezien uw werkzaamheden, vrijuit vragen zou willen stellen. In dat geval is het mogelijk om een besloten opleiding op onze locatie te verzorgen vanaf twaalf deelnemers. Ook verzorgen wij, zoals u dat van ons gewend bent, compleet op maat gemaakte opleidingen gebaseerd op (delen van) deze module. Wij maken graag een passende offerte.

 

Onze instructeurs zijn gescreend en hebben een geheimhoudingsovereenkomst met diverse overheidsdiensten gesloten. Het sluiten van een specifieke geheimhoudingsovereenkomst ten behoeve van uw organisatie of dienst is uiteraard geen probleem.

 

Certificering & Erkenning

 

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze module (IACA DIGOS/OSINT-1) maakt deel uit van de erkende opleiding Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist®. Deze IGO-opleiding betreft een erkende registeropleiding die getoetst en geaccrediteerd is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) en door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Ons opleidingsinstituut is derhalve de enige civiele organisatie in Europa die dit geregistreerde diploma kan en mag afgeven. Nadat u deze module heeft afgerond ontvangt u het IACA-certificaat:

 

 • Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® | OSINT-1

 

Onze DIGOS/OSINT opleidingen en diploma’s staan hoog aangeschreven bij een groot aantal overheidsdiensten. Bent u al werkzaam bij de overheid of ambieert u juist een baan bij deze werkgever, dan is onze DIGOS/OSINT een mooie aanvulling op uw CV.

 

Opvolgende modules

 

Indien u IACA DIGOS/OSINT-1 met goed gevolg heeft afgerond kunt u deelnemen aan de module IACA DIGOS/OSINT-2. Klik hier voor meer informatie over de erkenning van het diploma.

 

 

Bekijk de Flow Chart van de IACA OSINT / DIGOS / CYBER Humint opleidingen:

 

 

 

 

Deze module is onderdeel van de samengestelde opleidingstrajecten ‘DIGOS/OSINT Analyst (SPEN), DIGOS/OSINT Expert (post-hbo) en OSINT/DIGOS/CYBER HUMINT (post-hbo)

 • Deze opleiding bestaat uit 3 lesdagen

 • Onze OSINT opleidingen worden altijd in klassikale vorm verzorgd in open of besloten vorm. 

   

  Fysiek klassikaal

  IACA beschikt over een uitstekende ‘Corona-proof’ leslocatie in Gilze-Rijen, alwaar de fysieke klassikale opleidingen verzorgd worden. 

   
  Virtueel klassikaal
  Daarnaast beschikt IACA over een exclusief virtueel klaslokaal. Dit zorgt ervoor dat de les-ervaring van deze virtuele klassikale lessen niet verschilt van de fysieke klassikale lessen. 
  Zo kunt u onder andere elkaar zien, interactie plegen en live klassikaal vragen stellen.
  De lestijden en het aantal deelnemers zijn hetzelfde als de fysieke klassikale lessen.
   

  Hybride lesvorm

  Onze lesomgeving is zo ingericht dat we uitstekend een gecombineerde opleiding fysiek/virtueel kunnen verzorgen. Zo kan elke deelnemer zelf beslissen of deze de klassikale les fysiek of virtueel bij wenst te wonen.

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig