Skip to content

Hypothesevorming en scenariodenken

Algemeen

Wanneer scenariodenken en hypothesevorming correct worden toegepast zijn dit krachtige strategische onderzoeksmethodieken. Ze stellen u in staat om direct nieuwe leads en inzichten te genereren in complexe onderzoeken.

 

 Een feitenonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd vanuit het perspectief van de onderzoeker. Dit leidt vaak tot onbewuste aannames en scenario’s die uw tactische analyse kunnen beïnvloeden. In deze intensieve opleiding van drie dagen helpen wij u om uw aannames en vooroordelen te herkennen en te toetsen. Zo verkleint u het risico op ’tunnelvisie’ en staat u open voor alternatieve scenario’s in uw onderzoek.

 

We leren u om kritisch te kijken naar bestaande informatie in verschillende cases die tijdens de opleiding aan bod komen. U leert om niet zomaar genoegen te nemen met de meest voor de hand liggende verklaringen. Dit helpt u om snel nieuwe leads en inzichten te genereren die u verder kunt uit-rechercheren. 

 

Gestructureerd brainstormen is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Deze techniek is vooral nuttig voor het genereren van hypothesen. In groepsverband leren we u en uw medestudenten om scenario’s te creëren en eventuele onderzoeksproblemen te herkennen, begrijpen en op te lossen.

 

Met het denkkader als leidraad leert u een doelgericht plan van aanpak te creëren, specifiek afgestemd op de onderzoeksmethoden en -middelen die essentieel zijn voor het verder uitdiepen van uw scenario.

 

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zich nu of in de toekomst bezighoudt met onderzoek in de breedste zin van het woord. Dat varieert van particuliere onderzoekers tot medewerkers bij politiediensten, financiële instellingen en security-afdelingen.

 

U hoeft geen specifieke voorkennis of eerdere opleiding te hebben om aan deze opleiding deel te nemen. Echter, als u al ervaring heeft op het gebied van onderzoek, zal de opleiding voor u eveneens van grote waarde zijn.

 

Reviews opleiding:

Lesvormen: open, besloten of maatwerk

Deze opleiding wordt in principe klassikaal verzorgd. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u, gezien uw werkzaamheden, vrijuit vragen zou willen stellen. In dat geval is het mogelijk om een besloten opleiding op onze locatie te verzorgen vanaf zes deelnemers. Ook verzorgen wij, zoals u dat van ons gewend bent, compleet op maat gemaakte opleidingen gebaseerd op (delen van) deze module. Wij maken graag een passende offerte.

 

Onze instructeurs zijn gescreend en hebben een geheimhoudingsovereenkomst met diverse overheidsdiensten gesloten. Het sluiten van een specifieke geheimhoudingsovereenkomst ten behoeve van uw organisatie of dienst is uiteraard geen probleem.

 

Certificering en Erkenning

 

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze module maakt deel uit van de erkende modulaire opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®. Deze opleiding betreft een erkende registeropleiding die getoetst en geaccrediteerd is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (het CPION) en de Stichting Post Middelbaar Beroepsonderwijs Nederland (SPMBO). Ons opleidingsinstituut is derhalve de enige civiele organisatie in Europa die dit geregistreerde diploma kan en mag afgeven. Nadat u deze opleiding (4 modules) heeft afgerond ontvangt u het geregistreerde Post-MBO diploma:

 

  • Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker

 

Naast het bovenstaande diploma wordt u opgenomen in het Nederlandse Abituriëntenregister.

Meer informatie over de erkenning van het diploma vindt u hier.

 

Opvolgende modules

 

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig