Skip to content

Omscholings- en opleidingstrajecten

Algemeen

 

Heeft u op dit moment (nog) een baan maar loopt u met plannen om wellicht werkzaamheden te gaan verrichten op het gebied van (digitale) opsporing, openbare orde, internationale veiligheid of tactisch onderzoek? Dan stellen wij samen met u een persoonlijk opleidingsplan samen. Op dit moment doen wij dit al voor medewerkers van onder meer:

 

  • De Koninklijke Landmacht
  • De Koninklijke Marechaussee
  • Politie & Justitiële Inrichtingen
  • De Nederlandse Offshore-sector
  • Internationale overheidsdiensten

Er zijn diverse redenen denkbaar waarom men zich wil laten om- of bijscholen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 

  • Uw huidige functie wordt beëindigd in verband met het bereiken van een bepaalde leeftijd.
  • Uw huidige functie houdt op te bestaan.
  • U wilt aanvullende kennis vergaren voor een toekomstige baan binnen uw eigen organisatie.
  • Uw huidige functie is toch niet datgene wat u heel uw leven zou willen blijven doen.
  • Uw huidige (of toekomstige functie) vereist aanvullende of specifieke kennis.

 

Het samenstellen van een persoonlijk opleidingsplan is uiteraard vrijblijvend en omvat de navolgende stappen:

 

Fase 1

Allereerst bekijken we samen met u de reden voor de bij- of omscholing. Indien bijvoorbeeld uw huidige functie zal ophouden te bestaan, zullen we moeten kijken naar uw persoonlijke interesses en uw huidige verdiensten. Bent u op zoek naar aanvullende kennis voor een mogelijke functiewisseling binnen uw huidige organisatie, dan zullen we samen met u kijken naar de voor die functie vereiste kennis.

 

Fase 2

Nadat wij de reden voor uw bij- of omscholing helder hebben, kijken we samen naar de verschillende mogelijkheden die we u kunnen bieden. U dient daarvoor uiteraard wel een goed beeld te hebben van de verschillende vakgebieden. Wij informeren u uitvoerig over de gehele sector en voorzien u van zeer gedetailleerde informatie omtrent de deelgebieden: opsporing, security, onderzoek of openbare orde.

 

Fase 3

Indien u een keuze heeft gemaakt voor een bepaald vakgebied, zullen wij u nader informeren omtrent de laatste ontwikkelingen op dat gebied. U wilt, zo nemen wij aan, wel een opleiding of training volgen waar voldoende vraag naar is.

 

Fase 4

Nadat wij u hebben voorzien van alle gewenste informatie, zullen wij uw individuele opleidingsplan samenstellen. Dit plan omvat alle informatie die u ter goedkeuring zult moeten aanleveren bij uw opleidingsbegeleider of werkgever. Uw opleidingsbegeleider of werkgever kan uiteraard te allen tijden direct contact opnemen met onze opleidingscoördinator.

De totale omlooptijd voor het samenstellen van een persoonlijk opleidingsplan is in nagenoeg alle gevallen 4 werkdagen.

 

Basisdiploma of specifieke bijscholing?

Bijna alle beroepen binnen de Nederlandse beveiligings- & recherchebranche vereisen een basisdiploma. Zo dient een particulier onderzoeker te beschikken over het erkende diploma Particulier Onderzoeker, moet een algemeen beveiliger in het bezit zijn van het erkende diploma Beveiliger Niveau 2 en kan een buitengewoon opsporingsambtenaar pas aan de slag wanneer hij beschikt over het Basisdiploma BOA. Uiteraard verzorgt onze Academy alle noodzakelijke basisopleidingen binnen de branche. Samen met u bepalen we eerst welke basisdiploma’s noodzakelijk zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van uw interesse en het vakgebied waarvoor u kiest. Vervolgens bekijken we welke aanvullende opleidingen en trainingen u wellicht nodig heeft.

 

Bekijk hieronder enkele voorbeelden van onze succesvolle persoonlijke opleidingsplannen:

 

Voorbeeld 1

Indien u bijvoorbeeld Particulier Digitaal Rechercheur wilt worden, dient u niet alleen te beschikken over het basisdiploma Particulier Onderzoeker, maar uiteraard ook over een vakgerichte training op het gebied van het plegen van digitaal onderzoek. Wilt u echter werken als digitaal rechercheur binnen de (semi)overheid, dan dient u in vrijwel alle gevallen ook te beschikken over het erkende basisdiploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Samen met u bepalen wij welke opleidingen of trainingen voor u geschikt zijn.

 

Voorbeeld 2

Een persoonsbeveiliger in Nederland dient te beschikken over het diploma Beveiliger Niveau 2 aangevuld met het certificaat Persoonsbeveiliging. Wilt u echter beveiligingswerkzaamheden verrichten op een zeeschip of in een zogenaamd hoogrisicogebied, dan dient u te beschikken over aanvullende internationale diploma’s en documenten. Samen met u bepalen wij welke opleidingen of trainingen in dat geval noodzakelijk zijn.

 

Voorbeeld 3

U ambieert een functie binnen een privaat observatieteam of als forensisch financieel onderzoeker. In die gevallen dient het basisdiploma Particulier Onderzoeker aangevuld te worden met zeer specifieke trainingen. Uiteraard verzorgen wij dergelijke trainingen voor u. Indien u deze werkzaamheden zou willen verrichten als buitengewoon opsporingsambtenaar dan dient het basisdiploma BOA aangevuld te worden met specifieke opleidingen op een hoger niveau.

 

MBO of HBO trajecten

Wij verzorgen opleidingstrajecten op zowel mbo- als hbo-niveau. Het niveau is afhankelijk van het vakgebied waarvoor u kiest.

 

Een opleidingstraject binnen uw budget

In de meeste gevallen neemt uw werkgever een gedeelte van de kosten van uw opleiding voor zijn rekening. In sommige gevallen, zoals binnen het Ministerie van Defensie, is daar een apart budget voor gereserveerd wat u in de loop der jaren heeft opgebouwd. Wanneer uw functie ophoudt te bestaan wordt veelal geld vrijgemaakt om u bij of om te scholen. In alle gevallen en ongeacht uw budget stellen we samen met u een persoonlijk opleidingsplan op en bekijken we in welk vakgebied voor u de meeste kansen liggen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze complete opleidingstrajecten of opleidingsplannen? Maakt u gerust en geheel vrijblijvend een afspraak met onze opleidingscoördinator:

+31 (0)161 712 002

IACA Building