Skip to content

VOIM: VIRTUAL OSINT INVESTIGATION MACHINE

Een volledig ingerichte onderzoekscomputer!

Een virtuele machine (VM) is een softwarematige machine die een echte computer – een werkstation of een server – nabootst. Het grootse voordeel van een VM is het feit dat men applicaties kan gebruiken welke op de (fysieke) machine niet geïnstalleerd kunnen worden. Bovendien ontstaat er, door gebruik te maken van de VM, een scheiding tussen de verschillende systemen waardoor het mogelijk is om per onderzoek een volledig op dat onderzoek ingestelde ‘Virtuele’ computer te creëren.

 

Tijdens de OSINT Module 1 opleiding leren de studenten op welke wijze zij een Virtuele Machine kunnen activeren en inrichten. De software die daarvoor benodigd is wordt tijdens de eerste les verstrekt. Onder leiding van onze ervaren docenten richten zij de ‘Virtuele’ computer volledig in en gaan deze tijdens de verdere opleiding gebruiken voor het vergaren van digitale informatie. Ook na afloop van de opleiding mogen de studenten gebruik blijven maken van de unieke VOIM.