VERHOOR-, INTERVIEWTECHNIEK & BODY LANGUAGE (VIB)

Algemeen

Het combineren van de juiste technieken

Het doel van een verhoor of interview is het verkrijgen van gedetailleerde (achtergrond) informatie of inlichtingen. We noemen deze wijze van informatievergaring ook wel ‘Human Intelligence’ (HUMINT). Gedurende deze intensieve training worden verschillende praktische verhoortechnieken onderwezen. Deze technieken worden vervolgens gecombineerd met het ‘lezen’ van lichaamstaal en micro-expressies.

 

Met name de combinatie van de juiste ondervragingstechniek en ‘body language’, zorgt voor een goede basis voor het effectief horen en verhoren van personen en het verzamelen van (achtergrond) informatie. 

 

Deze samengestelde leergang komt vanaf 1 maart 2022 mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget

Voor wie is deze training ontwikkeld?

Deze training is ontwikkeld voor een ieder die beroepsmatig (achtergrond) informatie of inlichtingen moet verzamelen middels het voeren van (telefoon)gesprekken, verhoren of interviews. Doordat de student wordt aangeleerd op welke wijze hij de lichaamstaal van de gesprekspartner kan ‘lezen’ is deze sneller en beter in staat om de daadwerkelijke bedoelingen, meningen of gedachten te achterhalen, analyseren en rapporteren.

 

Afhankelijk van de gesprekspartner, de resultaten van het vooronderzoek en de wijze waarop de student de juiste lichaamstaal interpreteert, is deze na afloop van de opleiding in staat om ook van de meest ‘zwijgende’, ‘liegende’ of ‘ontkennende’ gesprekspartners informatie te ontfutselen aan de hand van de aangeleerde ‘minimaliserende’ of ‘maximaliserende’ gesprekstechnieken.

 

Deze training wordt door onze studenten als erg toepasbaar en praktisch ervaren. Temeer omdat de theorie tijdens de lessen wordt afgewisseld door het praktisch beoefenen van de aangeleerde lesstof. De aangeleerde methodiek kan derhalve direct toegepast worden in de dagelijkse praktijk van de student.

 

Certificering en Erkenning

 

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze module maakt deel uit van de erkende modulaire opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®. Deze opleiding betreft een erkende registeropleiding die getoetst en geaccrediteerd is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (het CPION) en de Stichting Post Middelbaar Beroepsonderwijs Nederland (SPMBO). Ons opleidingsinstituut is derhalve de enige civiele organisatie in Europa die dit geregistreerde diploma kan en mag afgeven. Nadat u deze opleiding heeft afgerond ontvangt u het geregistreerde Post-MBO diploma:

 

  • Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker

 

Naast het bovenstaande diploma wordt u opgenomen in het Nederlandse Abituriëntenregister.

Meer informatie over de erkenning van het diploma vindt u hier.

 

Opvolgende modules

 

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig