layout kopy

OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) MODULE 1

Algemeen

Tientallen jaren hebben onze docenten in opdracht van particulieren, bedrijven en diverse overheidsdiensten, digitaal onderzoek gepleegd naar de gedetailleerde achtergronden van (zware) criminele organisaties, vermiste personen, fraudeurs, oplichters, financiële gegevens, internationaal vastgoed en (malafide) bedrijven die werden gebruikt voor criminele activiteiten. Al deze kennis heeft geresulteerd in een uiterst praktische opleiding. Zo beschikken wij over een in eigen beheer ontwikkelde ‘OSINT-SOCMINT’ database OSIDATA® welke bestaat uit duizenden internet tools, software programma\’s, scrips en informatiebronnen. Het gebruik van deze hulpmiddelen maakt het mogelijk om nagenoeg alle bedrijven en personen ter wereld te screenen, (vermiste) personen op te sporen of organisaties en hun activiteiten en ongewenste plannen online te ‘monitoren’.

 

Onze kennis willen wij graag met u delen. Wij leren u, tijdens de 4 klassikale lesdagen, hoe u anoniem digitale informatie kunt verzamelen middels het ‘World Wide Web’ en ‘Dark Web’. Wij leren u diep door te dringen in afgeschermde digitale bronnen. Deze klassikale lessen worden aangevuld met veel praktische opdrachten in de vorm van waargebeurde cases. Uiteraard besteden wij tijdens de lessen ruim aandacht aan het structureren, analyseren en rapporteren van een digitaal onderzoek.

 

Wij leren onze studenten tijdens deze opleiding geen ‘Google’ of ‘Algemene Recherche’ trucjes aan. Wij onderwijzen een complete inlichtingenmethodiek en strategie welke ondersteund worden door een ‘VOIM’ (Virtual OSINT Investigation Machine). Deze virtuele computer stelt onze studenten in staat om veilig, snel en effectief de meest verborgen en actuele inlichtingen en informatie te verzamelen, ordenen en rapporteren. Daarnaast wordt er tijdens de training ruim aandacht besteed aan uw eigen veiligheid en onderkenning tijdens het plegen van digitaal onderzoek en aan uw digitale footprint.

 

Deze opleiding is uitermate geschikt voor eenieder die beroepsmatig (achtergrond) informatie of inlichtingen moet kunnen verzamelen omtrent personen, (inter)nationale bedrijven, organisaties of activiteiten ter ondersteuning van een strafrechtelijk of civielrechtelijk onderzoek, het beschermen van bedrijfsmatige belangen danwel het waarborgen van de (internationale) Openbare Orde en Veiligheid. Om dit te bewerkstelligen wordt u intensief onderwezen in de meest actuele technieken en ontwikkelingen binnen het Open Source & Social Media Intelligence (OSINT & SOCMINT). Bovendien omvat deze training diverse elementen van het fenomeen ‘Ethical Hacker’. Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient u te beschikken over voldoende praktische basiskennis inzake het gebruik van computers en social media.

 

Nadat u deze training heeft gevolgd bent u in staat om, zelfstandig danwel in teamverband, digitaal onderzoek te plegen naar en achtergrondinformatie te verzamelen over personen, (internationale) bedrijven, organisaties en netwerken met betrekking tot o.a. hun financiële integriteit, nevenactiviteiten, gebeurtenissen, verblijf,- of vestigingsplaatsen, (wan)prestaties en assets. Bovendien leert u personen en/of organisaties op te sporen, te ‘volgen’ en te monitoren middels het internet om zodoende hun (toekomstige) plannen en activiteiten in kaart te brengen.

 

Deze opleiding is ook prima te volgen wanneer u dagelijks werkt via iRN (internet Recherche & Onderzoek Netwerk). Er is een aparte iRN module ingericht in OSIDATA®. 

Open of besloten opleiding

Deze OSINT opleiding wordt in principe klassikaal verzorgd. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u, gezien uw werkzaamheden, vrijuit vragen zou willen stellen. In dat geval is het mogelijk om deze OSINT opleiding vanaf 12 deelnemers in een besloten vorm te volgen op onze discrete locatie.

 

Onze instructeurs zijn gescreend en hebben een geheimhoudingsovereenkomst met diverse overheidsdiensten gesloten. Het sluiten van een specifieke geheimhoudingsovereenkomst ten behoeve van uw organisatie of dienst is uiteraard geen probleem.

 

Certificering & Erkenning

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Beroepsonderwijs). Bovendien maakt deze module deel uit van de erkende opleiding: ‘Registered Open Source Intelligence Analyst®’. Deze opleiding betreft een erkende registeropleiding welke is getoetst en geaccrediteerd door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs. Ons opleidingsinstituut is derhalve de enige civiele organisatie in Europa welke sinds 2016 het erkende en geregistreerde diploma \’Registered Open Source Intelligence Analyst®\’ kan en mag afgeven.

 

Lees hier meer over het diploma en erkenning van deze opleiding.

 

Vervolgopleidingen 

  • Deze opleiding bestaat uit 4 lesdagen

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig
layout kopy

IALEIA

layout kopy