Skip to content

Studiecenter online extremisme en geweld

MUTILERENDE MOORDENAARS


A. van Buren (Toegepaste Psychologie, HBO Drechtsteden) werkte in 2022 samen met de International Anti Crime Academy en Bureau Van Meerbeeck aan een afstudeerscriptie rond het psychologisch profiel van moordenaars die hun slachtoffers verminken en mutileren. Denk maar aan de bekende ‘slachter van Bergen’ die een kwarteeuw geleden toesloeg en verdween. Amy onderzocht en analyseerde meer dan 80 mutilatiemoorden in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en deed voorts diepgaand onderzoek naar een kwart van deze moorden. Experts uit het werkveld becommentarieerden vervolgens haar onderzoek en waagden zich aan een psychologisch profiel.

 

De mutilatiemoordenaar is doorgaans een psychotische, antisociale en/of narcistische man van halfweg de dertig of ouder. Hij pleegt de moord(en) zelden uit het niets en laat die voorafgaan aan steeds verder uitbreidende fantasieën tot de gelegenheid zich voordoet.

 

Het hele onderzoek kunt u hier lezen: Van Buren, A. – Psychologisch Profileren, een kwalitatief onderzoek naar daders die hun slachtoffers mutileren.

 


 

EXTREMISTISCHE GEDRAGSPATRONEN

 

Op 15 mei 2019, twee maanden na de aanslagen in Nieuw-Zeeland, ondertekenden 18 landen en 16 internationale ondernemingen de Christchurch Call. 

 

17 minuten lang kon iedereen de verschikkingen van de aanslagen in Nieuw-Zeeland live aanschouwen. Meer dan 4000 keer werd de video bekeken alvorens deze uiteindelijk werd verwijderd. Ondanks alle inspanningen is de video nog steeds online terug te vinden. 

 

Research, dat onder meer werd uitgevoerd door onze organisatie, toonde aan dat de dader al enige tijd voor zijn gruwelijke daad, extremistische uitlatingen en ‘indicatoren’ publiceerde via verschillende socialmediabronnen. Tevens stelden onze researchers vast dat er vrijwel direct na de aanslagen een interactie ontstond tussen de socialmediapublicaties van de dader en personen die aangaven in te stemmen met zijn online gedrag. Al snel rees uiteraard de vraag of al deze ‘likers’ een bedreiging zouden kunnen vormen voor onze samenleving.

 

De kerntaak van het Studiecentrum is het vaststellen van (ultra)extremistische en geradicaliseerde (religieuze) gedragspatronen van personen en organisaties op het world wide web. Daarnaast staat uiteraard centraal dat we de opgedane kennis en de onderzoeksresultaten delen met diverse internationaal aangesloten organisaties. Het Studiecentrum beschikt sinds kort tevens over een tweetal digitale meldpunten (Surface en Darkweb) waarop extremistische publicaties en gedragingen anoniem gemeld kunnen worden. 

 

Wilt u deelnemen aan dit project of wilt u een besloten lezing voor uw organisatie aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

IACA Building