Skip to content

Studiecentrum online extremisme

Algemeen

Op 15 mei 2019, twee maanden na de aanslagen in Nieuw-Zeeland, ondertekenden 18 landen en 16 internationale ondernemingen de Christchurch Call. 

 

17 minuten lang kon iedereen de verschikkingen van de aanslagen in Nieuw-Zeeland live aanschouwen. Meer dan 4000 keer werd de video bekeken alvorens deze uiteindelijk werd verwijderd. Ondanks alle inspanningen is de video nog steeds online terug te vinden. 

 

Research, dat onder meer werd uitgevoerd door onze organisatie, toonde aan dat de dader al enige tijd voor zijn gruwelijke daad, extremistische uitlatingen en ‘indicatoren’ publiceerde via verschillende socialmediabronnen. Tevens stelden onze researchers vast dat er vrijwel direct na de aanslagen een interactie ontstond tussen de socialmediapublicaties van de dader en personen die aangaven in te stemmen met zijn online gedrag. Al snel rees uiteraard de vraag of al deze ‘likers’ een bedreiging zouden kunnen vormen voor onze samenleving.

 

De kerntaak van het Studiecentrum is het vaststellen van (ultra)extremistische en geradicaliseerde (religieuze) gedragspatronen van personen en organisaties op het world wide web. Daarnaast staat uiteraard centraal dat we de opgedane kennis en de onderzoeksresultaten delen met diverse internationaal aangesloten organisaties. Het Studiecentrum beschikt sinds kort tevens over een tweetal digitale meldpunten (Surface en Darkweb) waarop extremistische publicaties en gedragingen anoniem gemeld kunnen worden. 

 

Wilt u deelnemen aan dit project of wilt u een besloten lezing voor uw organisatie aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

 

IACA Building