Skip to content

DIGOS | Registered Open Source Intelligence Expert®

Erkenning en diplomering

De International Anti Crime Academy heeft in 2017 Module 1Module 2 en Module 3 van de opleiding DIGOS/Registered Open Source Intelligence Expert® ter toetsing aangeboden bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie vormt het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is de kwaliteitsbewaker voor onder andere de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen voor het predicaat ‘registeropleiding’ in aanmerking en worden daarnaast opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

 

Voorwaarde voor registratie door de SPHBO is dat aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding DIGOS/Registered Open Source Intelligence Expert®, naar het deskundig oordeel van de aan het instituut verbonden Adviescommissie qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een post-hbo-registeropleiding gesteld mogen worden. Bij de waardering en beoordeling van een registeropleiding worden zaken als inhoud, doorlooptijd, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten en dergelijke, door deze Adviescommissie getoetst en bewaakt.

 

Bovenstaande procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy een geregistreerd en erkend post-hbo-diploma af mag geven voor de opleiding:

 

DIGOS/Registered Open Source Intelligence Expert®.

 

Om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding te blijven waarborgen heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe Adviescommissie OSINT samengesteld. Deze commissie bestaat uit leden die actief werkzaamheden verrichten binnen de navolgende sectoren:

 

  • Sector Opsporing (Overheid)
  • Sector Inlichtingen (Overheid)
  • Sector civiel onderzoek, toezicht en opsporing (AML)

 

De adviescommissie houdt toezicht en adviseert inzake de aansluiting van de opleiding DIGOS/Registered Open Source Intelligence Expert® op de werkvloer in voornoemde sectoren.

 

Welke voordelen levert de registratie van deze opleiding voor u op?

 

Indien u de volledige opleiding DIGOS / OSINT Expert Module 1, Module 2, en Module 3 met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het erkende post-hbo-diploma DIGOS/Registered Open Source Intelligence Expert® en wordt u bovendien opgenomen in het Abituriëntenregister.

 

  • (Toekomstige) werkgevers kunnen in het Abituriëntenregister uw diploma verifiëren
  • Het register biedt u de mogelijkheid om een verloren diploma opnieuw op te vragen

 

Voor gediplomeerde studenten die in het buitenland woonachtig of werkzaam zijn, stelt het CPION een Engelstalige post-bachelor-verklaring van het diploma DIGOS/Registered Open Source Intelligence Expert® beschikbaar.

 

  • ACAMS heeft 91 credits toegekend voor het diploma Registered Open Source Intelligence Analyst (Module 1 en 2) en 169 credits voor het diploma Registered Open Source Intelligence Expert (Module 1, 2 en 3).
  • NIVRE heeft 6 PE punten toegekend voor elke module (1-4) van ons DIGOS/OSINT opleidingstraject. Nadat u alle twee de modules heeft gevolgd heeft u recht op 18 PE punten.
  • Holland Quaestor heeft 80 PE punten toegekend voor deze opleiding.