REGISTERED OPEN SOURCE INTELLIGENCE EXPERT®

Erkenning en diplomering

De International Anti Crime Academy heeft in 2017 Module 1, Module 2 en Module 3 van de opleiding ‘Registered Open Source Intelligence Expert’ ter toetsing aangeboden bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION).

Deze organisatie vormt het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen welke hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding.

Het CPION is de kwaliteitsbewaker voor, onder andere, de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen voor het predicaat ‘registeropleiding’ in aanmerking en worden daarnaast opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

 

Voorwaarde voor registratie door de SPHBO is dat aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding ’Registered Open Source Intelligence Expert®’, naar het deskundig oordeel van de aan het instituut verbonden Adviescommissie qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een PHBO registeropleiding gesteld mogen worden.

Bij de waardering en beoordeling van een registeropleiding worden zaken als inhoud, doorlooptijd, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten en dergelijke, door deze Adviescommissie getoetst en bewaakt.

 

Bovenstaande procedure heeft geleid tot het feit dat de International Anti Crime Academy een geregistreerd en erkend Post-HBO diploma af mag geven voor de opleiding: Registered Open Source Intelligence Expert®

 

Om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding te blijven waarborgen heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe ‘Adviescommissie OSINT’ samengesteld. Deze commissie bestaat uit leden welke actief werkzaamheden verrichten binnen de navolgende sectoren:

 

·      Sector Opsporing (Overheid)

·      Sector Inlichtingen (Overheid)

·      Sector civiel onderzoek, toezicht en opsporing (AML)

 

De adviescommissie houdt toezicht en adviseert inzake de aansluiting van de opleiding Registered Open Source Intelligence Expert®’ op de ‘werkvloer’ in voornoemde sectoren.

 

Welke voordelen levert de registratie van deze opleiding voor u op?

 

Indien u de volledige opleiding Registered Open Source Intelligence Expert Module 1, Module 2, en Module 3 met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het erkende PHBO diploma ‘Registered Open Source Intelligence Expert®’ en wordt u bovendien opgenomen in het Abituriëntenregister.

 

  • (Toekomstige) werkgevers kunnen in het Abituriëntenregister uw diploma verifiëren
  • Het register biedt u de mogelijkheid om een verloren diploma opnieuw op te vragen

 

Voor gediplomeerden studenten die in het buitenland woonachtig of werkzaam zijn, stelt het CPION een Engelstalige Post-Bachelor verklaring van het diploma ‘Registered Open Source Intelligence Expert®’ beschikbaar.