Skip to content

DIGOS | Registered Open Source Intelligence Analyst®

Erkenning en diplomering

De International Anti Crime Academy heeft in 2016 Module 1 & Module 2 van de opleiding DIGOS/Registered Open Source Intelligence Analyst ter toetsing aangeboden bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie vormt het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is de kwaliteitsbewaker voor onder andere de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN). Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen voor het predicaat registeropleiding in aanmerking en worden daarnaast opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

 

Voorwaarde voor registratie door de SPEN is dat de aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding DIGOS/Registered Open Source Intelligence Analyst®, naar het deskundig oordeel van de aan het instituut verbonden Adviescommissie qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een registeropleiding gesteld mogen worden. Bij de waardering en beoordeling van een registeropleiding worden zaken als inhoud, doorlooptijd, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten en dergelijke, door deze Adviescommissie getoetst en bewaakt.

 

Bovenstaande procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy een geregistreerd en erkend diploma af mag geven voor de opleiding:

 

DIGOS/Registered Open Source Intelligence Analyst®.

 

Om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding te blijven waarborgen heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe Adviescommissie OSINT samengesteld. Deze commissie bestaat uit leden die actief werkzaamheden verrichten binnen de navolgende sectoren:

 

  • Sector Opsporing (semioverheid)
  • Sector Inlichtingen (overheid)
  • Sector civiel onderzoek, toezicht en opsporing

 

De Adviescommissie houdt toezicht en adviseert inzake de aansluiting van de opleiding DIGOS/Registered Open Source Intelligence Analyst® op de werkvloer in voornoemde sectoren.

 

Welke voordelen levert de registratie van deze opleiding voor u op?

 

Indien u de opleiding Open Source Intelligence Analyst Module 1 & Module 2 met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt u het erkende diploma DIGOS/Registered Open Source Intelligence Analyst® en wordt u bovendien opgenomen in het Abituriëntenregister.

 

  • (Toekomstige) werkgevers kunnen in het Abituriëntenregister uw diploma verifiëren.
  • U krijgt voor deze opleiding PE-punten (Permanente Educatie).
  • Met het diploma kunt u mogelijk vrijstelling verkrijgen voor andere opleidingen.
  • Het register biedt u de mogelijkheid om een verloren diploma opnieuw op te vragen.

 

Het diploma maakt eveneens onderdeel uit van de post-hbo-opleiding DIGOS/Registered Open Source Intelligence Expert® en van de post-hbo-opleiding Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist®.

 

Onze DIGOS/OSINT opleidingen en diploma’s staan hoog aangeschreven bij diverse overheidsdiensten. Bent u al werkzaam bij de overheid of ambieert u juist een baan bij deze werkgever, dan is onze DIGOS/OSINT een mooie aanvulling op uw CV.

 

  • ACAMS heeft 91 credits toegekend voor het diploma Registered Open Source Intelligence Analyst (Module 1 en 2) en 169 credits voor het diploma Registered Open Source Intelligence Expert (Module 1, 2 en 3).
  • NIVRE heeft 6 PE punten toegekend voor elke module (1-4) van ons DIGOS/OSINT opleidingstraject. Nadat u alle twee de modules heeft gevolgd heeft u recht op 12 PE punten.
  • Holland Quaestor heeft 56 PE punten toegekend voor deze opleiding.