REGISTERED OPEN SOURCE INTELLIGENCE ANALYST®

Erkenning en diplomering

De International Anti Crime Academy heeft in 2016 Module 1 & Module 2 van de opleiding ‘Registered Open Source Intelligence Analyst’ ter toetsing aangeboden bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION).

Deze organisatie vormt het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen welke hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is de kwaliteitsbewaker voor, onder andere, de Stichting Permanente Educatie Nederland. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen voor het predicaat ‘registeropleiding’ in aanmerking en worden daarnaast opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

 

Voorwaarde voor registratie door de SPEN is dat aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding ’Registered Open Source Intelligence Analyst®’, naar het deskundig oordeel van de aan het instituut verbonden Adviescommissie qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een registeropleiding gesteld mogen worden. Bij de waardering en beoordeling van een registeropleiding worden zaken als inhoud, doorlooptijd, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten en dergelijke, door deze Adviescommissie getoetst en bewaakt.

 

Bovenstaande procedure heeft geleid tot het feit dat de International Anti Crime Academy een geregistreerd en erkend diploma af mag geven voor de opleiding:

Registered Open Source Intelligence Analyst®

 

Om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding te blijven waarborgen heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe ‘Adviescommissie OSINT’ samengesteld. Deze commissie bestaat uit leden welke actief werkzaamheden verrichten binnen de navolgende sectoren:

 

·      Sector Opsporing (Semi-Overheid)

·      Sector Inlichtingen (Overheid)

·      Sector civiel onderzoek, toezicht en opsporing

 

De adviescommissie houdt toezicht en adviseert inzake de aansluiting van de opleiding Registered Open Source Intelligence Analyst®’ op de ‘werkvloer’ in voornoemde sectoren.

 

Welke voordelen levert de registratie van deze opleiding voor u op?

Indien u de opleiding Open Source Intelligence Analyst Module 1 & Module 2 met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het erkende diploma ‘Registered Open Source Intelligence Analyst®’ en wordt u bovendien opgenomen in het Abituriëntenregister.

 

·      (Toekomstige) werkgevers kunnen in het Abituriëntenregister uw diploma verifiëren

·      U krijgt voor deze opleiding PE (Permanente Educatie) punten

·      Met het diploma kunt u mogelijk vrijstelling verkrijgen voor andere opleidingen

·      Het register biedt u de mogelijkheid om een verloren diploma opnieuw op te vragen

 

Voor gediplomeerden studenten die in het buitenland willen werken, stelt het CPION een Engelstalige registratie van het diploma ‘Registered Open Source Intelligence Analyst®’ beschikbaar.

 

Het diploma maakt eveneens onderdeel uit van de Post-HBO opleiding ‘Registered Open Source Intelligence Expert®‘.