Skip to content

Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®

Erkenning en diplomering

De International Anti Crime Academy heeft in 2021 Module 1Module 2 , Module 3 en Module 4 van de opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker® ter toetsing aangeboden bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie vormt het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is de kwaliteitsbewaker voor onder andere de Stichting Post Middelbaar Beroeps Onderwijs Nederland (SPMBO). Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen voor het predicaat ‘registeropleiding’ in aanmerking en worden daarnaast opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

 

Voorwaarde voor registratie door de SPMBO is dat aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®, naar het deskundig oordeel van de aan het instituut verbonden Adviescommissie qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een post-mbo-registeropleiding gesteld mogen worden. Bij de waardering en beoordeling van een registeropleiding worden zaken als inhoud, doorlooptijd, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten en dergelijke, door deze Adviescommissie getoetst en bewaakt.

 

Bovenstaande procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy een geregistreerd en erkend post-mbo-diploma af mag geven voor de opleiding:

 

Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®.

 

Om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding te blijven waarborgen heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe Adviescommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit leden die actief werkzaamheden verrichten binnen de navolgende sectoren:

 

  • Sector Opsporing (Overheid)
  • Sector Inlichtingen (Overheid)
  • Sector civiel onderzoek, toezicht en opsporing (AML)

 

De adviescommissie houdt toezicht en adviseert inzake de aansluiting van de opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker® op de werkvloer in voornoemde sectoren.

 

Welke voordelen levert de registratie van deze opleiding voor u op?

 

Indien u de volledige opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®  met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het erkende post-mbo-diploma Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker® en wordt u bovendien opgenomen in het Abituriëntenregister.

 

  • (Toekomstige) werkgevers kunnen in het Abituriëntenregister uw diploma verifiëren
  • Het register biedt u de mogelijkheid om een verloren diploma opnieuw op te vragen

 

  • NIVRE kent 12 PE punten toe aan de register-experts na het volgen van deze opleiding (muv de register-expert Toedrachtonderzoeker).