OSINT, CRUCIAAL VOOR OPSPORING & VEILIGHEID

Algemeen

OSINT, cruciaal voor opsporing en veiligheid


Wat is OSINT zult u zich wellicht afvragen? OSINT staat voor Open Source Intelligence en omvat de methode om informatie en inlichtingen middels openbare bronnen te verzamelen. Dit hoeft niet altijd in de vorm van geschreven tekst te zijn. Ook (digitale) foto’s, video- en audiofragmenten kunnen, indien zij op de juist wijze geanalyseerd en verwerkt worden, cruciale inlichtingen bevatten welke gebruikt kunnen worden voor het effectief bestrijden van criminele activiteiten, zoals fraude of oplichting, het handhaven van de openbare orde of het waarborgen van de internationale veiligheid.

 

Informatie is, in ons huidige medialandschap, overal en in overvloed verkrijgbaar. Vrijwel alle informatie is vandaag de dag terug te vinden op het World Wide Web. Kranten worden gedigitaliseerd en ook televisieprogramma’s zijn terug te kijken via dit digitale medium. Maar ook gerechtelijke uitspraken, verslagen van hoorzittingen of de financiële achtergronden van personen en bedrijven zijn tegenwoordig op eenvoudige wijze terug te vinden.

 

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen het Internet voornamelijk gebruiken om met elkaar te communiceren. Zo maken op dit moment meer dan 9 miljoen Nederlanders gebruik van Facebook. Opsporingsinstanties, particuliere fraudebestrijders en inlichtingendiensten maken uiteraard dankbaar gebruik van de, in sommige gevallen, vertrouwelijke informatie die men bewust of onbewust publiceert op dergelijke social media-accounts. Deze vorm van het vergaren van inlichtingen wordt ook wel aangeduid als SOCMINT (Social Media Intelligence).

 

Vergaren openbare inlichting vraagt om OSINT opleiding


Het vergaren van digitale informatie is echter niet zo eenvoudig als men vaak denkt. De OSINT Analyst dient te beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en moet bovendien in staat zijn om de vergaarde informatie op een juiste waarde te kunnen inschatten. Om effectief gedetailleerde en vertrouwelijke informatie te kunnen vergaren dient de OSINT Analyst, naast zijn of haar vaardigheden, te beschikken over de juiste apparatuur, vernuftige OSINT tools en up-to-date software zoals Shodan, Maltego of Creepy.

De professionalisering met betrekking tot het vergaren van openbare inlichtingen vraagt om een specifieke, vaktechnische en erkende beroepsopleiding. Een opleiding die niet alleen aansluit op de dagelijkse werkzaamheden van de OSINT Analyst, maar die hem of haar ook na het volgen van de OSINT opleiding voorziet van de meest actuele ontwikkelingen, tools en software op het gebied van Open Source Intelligence.

The International Anti Crime Academy is de enige particuliere opleider in Europa welke een erkend en geregistreerd diploma kan en mag afgeven op het gebied van Open Source Intelligence. De opleiding ‘Registered Open Source Intelligence Analyst®’ bestaat uit twee intensieve modules (OSINT Module 1 en OSINT Module 2) en wordt ondersteund door ’s-werelds meest uitgebreide digitale OSINT database. Daarnaast bieden wij professionals de keuze uit diverse overige OSINT opleidingen.