VERHOORTECHNIEK (HUMINT)

Algemeen

Hoor en wederhoor is een fundamenteel deel van een onderzoek. Als iemand beschuldigd wordt of als er een klacht wordt ingediend over zijn of haar functioneren, dan dient er ook te worden geluisterd naar wat de beschuldigde te zeggen heeft voor er over hem of haar geoordeeld kan worden. Het is één van de beginselen van een behoorlijk proces en ligt ook vast in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Hoor en wederhoor gaat over het vaststellen en waarderen van de reeds bevonden feiten en omstandigheden, maar ook over de feiten en omstandigheden die tijdens het gesprek worden bevonden.

Human Intelligence

Het voeren van een goed hoor en wederhoor gesprek vereist gespreksvaardigheden; voorbereiding in de vorm van het maken van een functioneel gespreksplan, regie houden, luisteren, doorvragen en confronteren. Tijdens deze training zullen onze instructeurs alles in het werk stellen om deze vaardigheden aan te leren c.q. te verbeteren.

 

Daarnaast gaan we nog een stap verder; de instructeurs besteden aandacht aan omgaan met weerstand en aan de persoonlijkheid van de deelnemer, maar ook die van de gesprekspartner. Daarnaast kijken we naar het gebruik van micro expressies om de ware intentie van de gesprekspartner te achterhalen. Kortom, de tweedaagse training Human Intelligence is hard werken, mede doordat de aangeleerde vaardigheden veelvuldig beoefend worden door middel van praktische cases.

 

De training Human Intelligence wordt alleen aangeboden als een in-company training, omdat tijdens de training gebruik wordt gemaakt van uw eigen casuïstiek. Daarnaast moeten de deelnemerstijdens de training in vrijheid kunnen spreken over de onderzoeks- en gesprekstactiek.

 

De training wordt verzorgd door twee instructeurs welke beschikken over veel (inter)nationale ervaring in het voeren van hoor en wederhoor gesprekken en zijn in de opsporingspraktijk werkzaam. Het spreekt voor zich dat zij van onbesproken gedrag zijn en ondertekenen desgevraagd een geheimhoudingsverklaring.

 

Diverse overheidsdiensten en (financiële) organisaties hebben inmiddels baat gehad bij het volgen van deze training.

 

Certificering 

 

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Beroepsonderwijs).

Na het volgen van de training ontvangen de deelnemers een digitaal certificaat van onze organisatie.