Skip to content

Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker

**DEZE OPLEIDING KOMT IN AANMERKING VOOR HET STAP-BUDGET**

Algemeen

Al meer dan 10 jaar verzorgt ons instituut de theoretische opleiding Particulier Onderzoeker. Tijdens deze opleiding worden de studenten opgeleid volgens de exameneisen van het SVPB. We merkten echter een grote behoefte aan praktijk-kennis, nadat studenten het diploma hebben gehaald en stageplaatsen zijn erg moeilijk te vinden. Dit komt er nu op neer dat particulier onderzoekers hun kennis dan ook vooral in de praktijk moeten opdoen door middel van trial en error.

 

Het doel van de Post-MBO opleiding Particulier Onderzoeker is het uitbreiden van praktische kennis en vaardigheden die voor de uitoefening van het vak Particulier Onderzoeker nodig is.

 

Deze modulaire opleiding bestaat uit de volgende vier praktische modules, welke in een willekeurige volgorde gevolgd kunnen worden:

 

 

Meer inhoudelijke informatie over de modules vindt u terug door op de link van de betreffende module te klikken.

 

Deze samengestelde leergang komt mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget

Voor wie is deze training ontwikkeld?

Deze Post-MBO opleiding is in eerste instantie ontwikkeld voor studenten met een diploma Particulier Onderzoeker of Buitengewoon Opsporingsambtenaar, maar ook medewerkers van gemeenten, verzekeraars, banken of andere onderzoekers die baat hebben bij de opleiding kunnen hieraan deelnemen.

 

Deze complete opleiding wordt door onze studenten als erg toepasbaar en praktisch ervaren. Temeer omdat de theorie tijdens de lessen wordt afgewisseld door het praktisch beoefenen van de aangeleerde lesstof. De aangeleerde methodieken kunnen derhalve direct toegepast worden in de dagelijkse praktijk van de student.

 

Certificering & Erkenning

 

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze opleiding betreft een erkende registeropleiding die getoetst en geaccrediteerd is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) en door de Stichting Post Middelbaar Beroepsonderwijs Nederland (SPMBO). Ons opleidingsinstituut is derhalve de enige civiele organisatie in Europa die dit geregistreerde diploma kan en mag afgeven. Nadat u alle vier de modules succesvol heeft afgerond ontvangt u het erkende en geregistreerde Post-MBO diploma;

 

 • Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker

 

Klik hier voor meer informatie over de erkenning van het diploma.

 

 • NIVRE kent 12 PE punten toe aan de register-experts na het volgen van deze opleiding (muv de register-expert Toedrachtonderzoeker).
 • Deze modulaire opleiding bestaat uit 4 praktische modules en in totaal uit 12 lesdagen.

 • Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen dient u één van de volgende opleidingen te hebben gevolgd:

   

  • Particulier Onderzoeker (ECABO)
  • Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
  • Prive Detective (Belgie)

   

  Indien u niet beschikt over één van bovenstaande vooropleidingen zullen wij vragen om uw motivatie om aan deze opleiding deel te nemen.

 • Module 1: Verhoor-, interviewtechniek en body language € 995,-

   

  Module 2: Observatietechniek € 995,-

   

  Module 3: Digitaal Rechercheren € 1595,-

   

  Module 4: Hypothesevorming en scenariodenken € 995,- 

   

  De modules zijn in willekeurige volgorde te volgen. 

   

  De totale opleidingskosten voor deze Post-MBO opleiding bedragen € 3995,-.  

  (Bij inschrijving voor de laatste module wordt een korting van € 585,- in mindering gebracht.) 

 • De startdata staat bij de losse modules vermeld. 

IACA Building