OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) MODULE 2

Algemeen

Nadat u de opleiding ‘Open Source Intelligence Analyst | Module 1’ succesvol heeft afgerond kunt u deelnemen aan onze klassikale opleiding ‘OSINT Analyst | Module 2’. Wanneer u ook deze module succesvol afsluit ontvangt u het erkende diploma ‘Registered Open Source Intelligence Analyst®’ en wordt u bovendien opgenomen in het Nederlandse Abituriëntenregister.

 

De lesstof wordt, gedurende drie klassikale lesdagen, verder uitgediept. Onder leiding van onze docenten, welke in binnen- en buitenland deze lessen verzorgen, wordt u op zeer intensieve wijze op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op OSINT gebied. Theorie en praktische opdrachten wisselen elkaar ook tijdens deze opleiding in een prettig tempo af.

 

Deze opleiding is geheel ontwikkeld in samenspraak met oud-studenten welke de diverse OSINT technieken reeds toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. De OSINT tools, technieken en software, waarmee u reeds eerder kennis heeft gemaakt, worden gedurende deze 3-daagse training optimaal geanalyseerd en benut. Uw kennis op OSINT gebied is na afloop van deze opleiding dan ook van een uitzonderlijk hoog niveau. Naast het uitdiepen van de reeds aangeleerde vaardigheden maakt u tijdens deze opleiding ook kennis met het analyseren van foto en videobeelden en leert u complexe zoekopdrachten samen te stellen middels Booleaanse Operatoren welke u, onder meer, in staat stellen om zeer gevoelige informatie te traceren.

 

Ook de operationele kant van het wereldberoemde ‘MALTEGO-PATERVA’ programma komt tijdens deze opleiding uitvoerig aan bod. Middels dit programma kan men, geheel geautomatiseerd, online gegevens vergaren, analyseren en koppelen. Maltego is een absolute ‘must’ voor iedere OSINT analyst. Daarnaast maakt u in deze module kennis met geautomatiseerde ‘Evidence Collection Systems’. Deze software slaat al uw digitale onderzoekshandelingen op, brengt deze overzichtelijk in kaart en geeft aan wanneer het systeem overeenkomsten ziet.

Open of besloten opleiding

Deze OSINT opleiding wordt in principe klassikaal verzorgd. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u, gezien uw werkzaamheden, vrijuit vragen zou willen stellen. In dat geval is het mogelijk om deze OSINT opleiding vanaf 8 deelnemers in een besloten vorm te volgen op onze locatie.

 

Certificering & Erkenning

Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Beroepsonderwijs). Bovendien maakt deze module deel uit van de erkende opleiding: ‘Registered Open Source Intelligence Analyst®’. Deze opleiding betreft een erkende registeropleiding welke is getoetst en geaccrediteerd door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs. Ons opleidingsinstituut is derhalve de enige civiele organisatie in Europa welke het erkende en geregistreerde diploma ‘Registered Open Source Intelligence Analyst®’ kan en mag afgeven.

 

Lees hier meer over het diploma en erkenning van deze opleiding.

 

Vervolgopleidingen 

 

Partners IACA: Paterva, Hunchly, Comcepta – EnterpriseMetasearch®, Sociallinks

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig

IALEIA

IALEIA