BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR (BOA)

Algemeen

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een beëdigd functionaris die bevoegd is tot de opsporing van een specifieke groep strafbare feiten. Enkele voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn jachtopzieners, milieuambtenaren, conducteurs, medewerkers vreemdelingendienst of sociaal rechercheurs. De boa vervult een steeds grotere rol binnen onze huidige maatschappij. Deze rol wordt daarom wel omschreven als ‘het beroep van de toekomst’.

 

Draaginsigne buitengewoon opsporingsambtenaar

In Nederland zijn ongeveer 30.000 boa’s. Zij zijn verdeeld over 1.100 verschillende instanties. Boa’s moeten tijdens hun werk kunnen optreden tegen geweld. Sommige boa’s hebben daarom politiebevoegdheden. Zij mogen fouilleren of geweldsmiddelen gebruiken, zoals een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. De meeste boa’s hebben handboeien bij zich. Boa wordt u dan ook niet zomaar. Naast het volgen van een basisopleiding dient men voor sommige functies ook aanvullende trainingen te volgen. Onze docenten vertellen u daar tijdens een persoonlijk gesprek graag meer over.

 

Onze aanpak

Deze erkende opleiding bevat de zogenaamde verplichte vakken, zoals rechts- en wetskennis. Daarnaast zijn wij van mening dat er tegelijkertijd ruimte moet zijn voor zaken als agressiebeheersing en benaderingstechniek. Deze aspecten hebben wij dan ook verwerkt in ons intensieve opleidingsprogramma waardoor theorie en praktijk elkaar gedurende de opleiding perfect aanvullen. De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren docent, die u uitstekend kan voorbereiden op het examen.

 

Duur van de opleiding

Gedurende 8 lesdagen volgt u op ons trainingscentrum te Gilze-Rijen de klassikale basisopleiding. Tussen de klassikale lessen door ontvangt u diverse thuisstudie-opdrachten die u voorbereiden op het eerste examen: Rechtskennis.

 

Het opmaken van de combibon en het praktijkonderdeel gespreks- en benaderingstechniek maken deel uit van de opleiding en hoeven dus niet apart gevolgd te worden.

 

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk.

Lesmateriaal | Examen

Tijdens de eerste les ontvangt u alle benodigde lesmaterialen, inclusief een bonnenboek. Daarnaast ontvangt u van uw docent thuisstudie-opdrachten. Deze kunt u in uw eigen tempo afwerken en digitaal retour zenden. Uw persoonlijke docent kijkt uw huiswerk na en voorziet u van een terugkoppeling en advies. Deze unieke combinatie van klassikale lessen en een (beperkte) thuisstudie blijkt in de praktijk uiterst succesvol te werken, waardoor verreweg het grootste gedeelte van onze studenten in één keer slaagt voor het landelijk examen.

 

Het examen

Het examen bestaat uit twee examenonderdelen:

 

  • Het theorie onderdeel Rechtskennis (Dit examen omvat 50 meerkeuzevragen en wordt afgenomen via CITO.)

 

  • Het praktijkonderdeel Gespreks- en benaderingstechniek. (Dit examen wordt afgenomen door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving.)

 

Na het behalen van het examen ontvangt men het door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkende getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Dit getuigschrift is na de beëdiging tot boa nog 5 jaar geldig.

 

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig