BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR (BOA)

Algemeen

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een beëdigd functionaris welke is bevoegd tot de opsporing van een specifieke groep strafbare feiten. Enkele voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn jachtopzieners, milieuambtenaren, conducteurs, medewerkers vreemdelingendienst of sociaal rechercheurs. De ‘BOA’ vervult een steeds grotere rol binnen onze huidige maatschappij en wordt daarom wel omschreven als ‘het beroep van de toekomst’.

 

Draaginsigne Buitengewoon Opsporingsambtenaar

In Nederland zijn ongeveer 30.000 BOA’s. Deze zijn verdeeld over 1.100 verschillende instanties. BOA’s moeten tijdens hun werk kunnen optreden tegen geweld. Sommigen BOA’s hebben daarom politie-bevoegdheden. Deze BOA’s mogen fouilleren of geweldsmiddelen gebruiken, zoals wapenstok, pepperspray of vuurwapen. De meeste BOA’s hebben handboeien bij zich. BOA wordt je dan ook niet zomaar. Naast het volgen van een basisopleiding dient men voor sommige functies ook aanvullende trainingen te volgen. Onze docenten vertellen u daar, tijdens een persoonlijk gesprek, graag meer over.

 

Onze aanpak

Ondanks het feit dat deze erkende opleiding zogenaamde ‘verplichte vakken’ omvat, zoals rechts- en wetskennis, zijn wij van mening dat er tegelijkertijd ruimte moet zijn voor zaken als agressiebeheersing en benaderingstechniek. Deze aspecten hebben wij dan ook verwerkt in ons intensieve opleidingsprogramma waardoor theorie en praktijk elkaar, gedurende de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren docent, welke u uitstekend kan voorbereiden op het examen.

 

Duur opleiding

Gedurende 8 aansluitende zaterdagen volgt u op ons trainingscentrum te Gilze-Rijen de klassikale basisopleiding. Tussen de klassikale lessen door ontvangt u diverse thuisstudie opdrachten welke u voorbereiden op het eerste examen: ‘Rechtskennis’. Het opmaken van de combibon en het praktijkonderdeel ‘gesprek- en benaderingstechniek’ maken deel uit van de opleiding en hoeven dus niet apart gevolgd te worden. Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk.

Lesmateriaal | Examen

Tijdens de eerste les ontvangt u alle benodigde lesmaterialen, inclusief een bonnenboek. Daarnaast ontvangt u van uw docent thuisstudie-opdrachten. Deze kunt u in uw eigen tempo afwerken en digitaal retour zenden. Uw persoonlijke docent kijkt uw huiswerk na en voorziet u van een terugkoppeling en advies. Deze unieke combinatie van klassikale lessen en een (beperkte) thuisstudie blijkt in de praktijk uiterst succesvol te werken waardoor verreweg het grootste gedeelte van onze studenten in één keer slaagt voor het landelijk examen.

 

Het examen

Het examen bestaat uit twee examenonderdelen, te weten:

Het theorie onderdeel Rechtskennis

Dit examen omvat 50 meerkeuzevragen en wordt afgenomen via CITO.

 

Het praktijkonderdeel Gespreks- en benaderingstechniek

Dit examen wordt afgenomen door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving

 

Na het succesvol behalen van het examen ontvangt men het, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, erkende getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Dit getuigschrift is na de beëdiging van de BOA nog 5 jaar geldig.

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig