INTERNET SAFETY CONSULTANT

Algemeen

Wist u dat er iedere minuut ongeveer 3 miljoen ‘posts’ worden geplaatst op Facebook? Dat er in diezelfde minuut 205 miljoen emails worden verstuurd, 500.000 Tweets worden geplaatst en 55.000 Instagram foto’s worden gepubliceerd? Weet u hoeveel Tweets, foto’s en ‘posts’ vertrouwelijke informatie bevat welke direct schade kunnen toebrengen aan een bedrijf of organisatie?

 

Zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn, publiceren zij een gigantische hoeveelheid informatie op het Internet. Al lijken dergelijke publicaties vaak onschuldig, in de handen van criminelen of terroristen kan een tekstbericht of foto het laatste puzzelstukje zijn ter voorbereiding van hun activiteiten. Steeds vaker wordt vastgesteld dat ‘persoonlijke’ informatie op social media bronnen wordt overgenomen door criminele organisaties om zodoende vertrouwelijke, bedrijfsmatige informatie in te winnen. Informatie welke op haar beurt gebruikt kan worden voor het plegen van bijvoorbeeld identiteitsfraude, chantage, intimidatie, bedrijfsspionage, sabotage of, in het ergste geval, terroristische activiteiten.

 

Uiteraard kan het gebruik van social media niet verboden worden. Social media maakt nu eenmaal een belangrijk onderdeel uit van ons dagelijks leven. Wel is er in toenemende mate behoefte aan specialisten die de mogelijke gevaren van publicaties op social media en het Internet kunnen opsporen, monitoren en elimineren. Juist voor die groep specialisten, welke werkzaam zijn of werkzaam willen worden in een sector waarbij veiligheid, betrouwbaarheid en discretie van ‘levensbelang’ is hebben wij de opleiding ‘Internet Safety Consultant’ ontwikkeld.

Inhoud opleiding

Deze opleiding omvat twee modules:

 

Module 1

Het traceren, monitoren en ‘elimineren’ van ongewenste Social Media gedragingen. Hierbij moet u denken aan, onder meer, digitale publicaties, zoals Tweets, Posts, video’s of afbeeldingen welke, in handen van criminelen of terroristen, een directe of indirecte ‘bedreiging’ kunnen vormen voor een bedrijf of organisatie, diens medewerkers of eigendommen.

 

Module 2

Het kaart brengen, rapporteren en adviseren omtrent de door u getraceerde ongewenste ‘online’ gedragingen. Tijdens deze module wordt u aangeleerd op welke wijze u uw digitale bevindingen kunt vastleggen en rapporteren om vervolgens een passend advies uit te kunnen brengen.

 

Gedurende vier zeer intensieve lesdagen leert u, door middel van de ‘Open Source Intelligence’ en ‘Social Media Intelligence’ methodiek, digitaal onderzoek te plegen. Hiervoor heeft u de beschikking over een database met honderden OSINT tools, software programma’s en Wizards. U leert een strategisch digitaal onderzoeksplan op te stellen welke als leidraad dient gedurende uw gehele digitale onderzoek. U leert uw bevindingen als bewijsmateriaal op te slaan waardoor u, na afloop van uw onderzoek, een overzichtelijk rapport en passend advies met mogelijke repressieve maatregelen kunt samenstellen.

 

Naast het operationeel traceren van Social Media publicaties die een bedrijf of organisatie kunnen schaden, leert u op welke wijze u uw klanten, medewerkers of collega’s bewust kunt maken van de mogelijke ‘gevaren’ van het gebruik van Social Media en het Internet.

 

Start over

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nu bezig