Skip to content

Cyber Due Diligence Analyst

Algemeen

Door de komst van het internet is het aantal gevallen van bedrijfsmatige identiteitsfraude en het aantal economische delicten aanzienlijk toegenomen. Dit heeft direct te maken met het feit dat een bedrijf, persoon of internationale organisatie zichzelf door middel van het internet iedere hoedanigheid kan aanmeten. Zowel een trackrecord, officiële documenten als referenties kunnen op vaak eenvoudige wijze worden aangepast of nagemaakt. Bovendien vinden er door de komst van het internet steeds meer internationale transacties plaats. Het risico om slachtoffer te worden van een malafide, en in sommige gevallen zelfs een niet-bestaande, entiteit neemt hierdoor schrikbarend toe.

 

Als Due Diligence Analyst bent u binnen uw organisatie de aangewezen persoon om eventuele (internationale) malafide praktijken in een vroeg stadium te signaleren en te elimineren. U bent in staat om zowel individueel als in teamverband preventief en repressief onderzoek in te stellen naar internationale ondernemingen en (criminele) organisaties waardoor de kans op financiële calamiteiten tot een minimum gereduceerd kan worden.

Voor wie is deze training ontwikkeld?

Deze training is speciaal samengesteld voor eenieder die verantwoordelijk is voor het vergaren van zeer gedetailleerde achtergrondinformatie omtrent (internationale) bedrijven en organisaties en de handelsactiviteiten, (voormalige) bestuurders, financiële middelen en integriteit daarvan. Nagenoeg alle studenten die hebben deelgenomen aan deze opleiding waren dan ook werkzaam bij bankinstellingen, verzekeraars, trustkantoren of investerings- en betaalmaatschappijen.

 

Zoek hier naar KYC vacatures, CDD vacatures en AML vacatures