CYBER DUE DILIGENCE ANALYST

Algemeen

Door de komst van het Internet is het aantal gevallen van bedrijfsmatige identiteitsfraude en het aantal economische delicten aanzienlijk toegenomen. Dit heeft direct te maken met het feit dat een bedrijf, persoon of internationale organisatie zichzelf, middels het Internet, iedere hoedanigheid kan aanmeten. Zowel een track-record, officiële documenten als referenties kunnen op vaak eenvoudige wijze worden aangepast of nagemaakt. Bovendien vinden er, door de komst van het Internet, steeds meer internationale transacties plaats. Het risico om slachtoffer te worden van een malafide, in sommige gevallen zelfs een niet bestaande entiteit, neemt hierdoor schrikbarend toe.

 

Als Due Diligence Analyst bent u, binnen uw organisatie, de aangewezen persoon om eventuele (internationale) malafide praktijken in een vroegtijdig stadium te signaleren en te elimineren. U bent in staat om zowel individueel als in teamverband preventief en repressief onderzoek in te stellen naar internationale ondernemingen en (criminele) organisaties waardoor de kans op financiële calamiteiten tot een minimum gereduceerd kan worden.

Voor wie is deze training ontwikkeld?

Deze training is speciaal samengesteld voor eenieder die verantwoordelijk is voor het vergaren van zeer gedetailleerde achtergrondinformatie omtrent (internationale) bedrijven en organisaties, diens handelsactiviteiten, (voormalige) bestuurders, financiële middelen en integriteit. Nagenoeg alle studenten welke hebben deelgenomen aan deze opleiding waren dan ook werkzaam voor bankinstellingen, verzekeraars, trustkantoren of investering- en betaalmaatschappijen.