CYBER HUMAN INTELLIGENCE (HUMINT)

Algemeen

Doordat de persoonlijke informatie op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter accounts steeds beter afgeschermd kan worden door de gebruiker, wordt het voor opsporingsambtenaren, handhavers en particulier onderzoekers een steeds grotere uitdaging om via deze bronnen de juiste digitale informatie te vergaren en monitoren. Bovendien richten ook steeds meer Social Media platformen zich op het (volledige) gebruik van mobiele platforms en de daarbij behorende toenemende groep jeugdige gebruikers. Denk hierbij maar eens aan Snapchat, Instagram of Tinder! 

 

Het antwoord op deze ontwikkelingen? Cyber-Humint! 

Cyber Humint

Cyber-Humint omvat de techniek van het ongemerkt vergaren van informatie in het digitale (sociale) netwerk van personen of organisaties. Dit klinkt eenvoudig maar in de praktijk blijkt het maken van ‘digitale vrienden’ toch vaak lastiger dan gedacht. Hoe creëer je eigenlijk een betrouwbare digitale ‘vriendenkring’?

 

Cyber-Humint is echter meer dan het creëren van een social media account en het versturen van een vriendschapsverzoek. Zowel in het civielrecht, bestuursrecht als in het strafrecht is het ongemerkt vergaren en monitoren van digitale informatie aan regelgeving gebonden. De meest actuele en uiteenlopende juridische aspecten worden tijdens deze opleiding door een strafrechtspecialist behandeld.

 

De opleiding omvat uiteraard de wijze waarop u zogenaamde ‘Covert’ Social Media accounts, waaronder Instagram, Snapchat, Facebook en Twitter kunt voorbereiden, samenstellen, aanmaken en onderhouden. Dergelijke accounts zijn, informatie-technisch, van hoog niveau en derhalve onmisbaar voor het op een legale wijze vergaren van digitale inlichtingen.

 

Naast het voorbereiden, creëren en implementeren van ‘Covert’ Social Media accounts wordt er tijdens deze opleiding ruim aandacht besteed aan de wijze waarop men een ‘Fake’ account kan onderkennen en hoe u deze technieken kunt toepassen om uw eigen accounts te beschermen. Kortom, alle denkbare tactische en technische facetten passeren tijdens deze unieke opleiding de revue!