Skip to content

Registered Body Language Analyst

Erkenning en diplomering

De International Anti Crime Academy heeft in 2023 de opleiding ‘Registered Body Language Analyst‘ ter toetsing aangeboden bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie vormt het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is de kwaliteitsbewaker voor onder andere de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN). Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen voor het predicaat registeropleiding in aanmerking en worden daarnaast opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

 

Voorwaarde voor registratie door de SPEN is dat de aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding Registered Body Language Analyst, naar het deskundig oordeel van de aan het instituut verbonden Adviescommissie qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een registeropleiding gesteld mogen worden. Bij de waardering en beoordeling van een registeropleiding worden zaken als inhoud, doorlooptijd, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten en dergelijke, door deze Adviescommissie getoetst en bewaakt.

 

Bovenstaande procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy een geregistreerd en erkend diploma af mag geven voor de opleiding:

 

Registered Body Language Analyst

 

Om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding te blijven waarborgen heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe Adviescommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit leden die actief werkzaamheden verrichten binnen de navolgende sectoren:

 

  • Sector Opsporing (semioverheid)
  • Sector Inlichtingen (overheid)
  • Sector civiel onderzoek, toezicht en opsporing

 

De Adviescommissie houdt toezicht en adviseert inzake de aansluiting van de opleiding Registered Body Language Analyst op de werkvloer in voornoemde sectoren.

 

Welke voordelen levert de registratie van deze opleiding voor u op?

 

Indien u deze opleiding  met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt u het erkende diploma Registered Body Language Analyst en wordt u bovendien opgenomen in het Abituriëntenregister.

 

  • (Toekomstige) werkgevers kunnen in het Abituriëntenregister uw diploma verifiëren.
  • U krijgt voor deze opleiding PE-punten (Permanente Educatie).
  • Met het diploma kunt u mogelijk vrijstelling verkrijgen voor andere opleidingen.
  • Het register biedt u de mogelijkheid om een verloren diploma opnieuw op te vragen.