Skip to content

Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist®

Erkenning en diplomering

De International Anti Crime Academy heeft in 2020 Module 1Module 2Module 3 en Module 4 van de opleiding Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® ter toetsing aangeboden bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie vormt het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is de kwaliteitsbewaker voor onder andere Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen voor het predicaat ‘registeropleiding’ in aanmerking en worden daarnaast opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

 

Voorwaarde voor registratie door de SPHBO is dat de aangeboden lesstof – in dit geval de opleiding Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® – naar het deskundig oordeel van de aan het instituut verbonden Adviescommissie, qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een post-hbo-registeropleiding gesteld mogen worden. Bij de waardering en beoordeling van een registeropleiding worden zaken als inhoud, doorlooptijd, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten en dergelijke, door deze Adviescommissie getoetst en bewaakt.

 

Bovenstaande procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy een geregistreerd en erkend post-hbo-diploma af mag geven voor de opleiding:

 

Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist®

 

Om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding te blijven waarborgen, heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe Adviescommissie OSINT samengesteld. Deze commissie bestaat uit leden die actief werkzaamheden verrichten binnen de navolgende sectoren:

 

  • Sector Opsporing (overheid)
  • Sector Inlichtingen (overheid)
  • Sector civiel onderzoek, toezicht en opsporing (AML)

De Adviescommissie houdt toezicht en adviseert inzake de aansluiting van de opleiding Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® op de werkvloer in voornoemde sectoren.

 

Welke voordelen levert de registratie van deze opleiding voor u op?

 

Indien u de volledige opleiding IACA DIGOS Module 1, Module 2, Module 3 en Module 4 met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt u het erkende post-hbo-diploma Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® en wordt u bovendien opgenomen in het Abituriëntenregister.

 

  • (Toekomstige) werkgevers kunnen in het Abituriëntenregister uw diploma verifiëren.
  • Het register biedt u de mogelijkheid om een verloren diploma opnieuw op te vragen.

 

Deze samengestelde leergang komt mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget

 

Voor gediplomeerde studenten die in het buitenland woonachtig of werkzaam zijn, stelt het CPION een Engelstalige post-bachelor-verklaring beschikbaar van het diploma Digitaal Informatiegestuurd Operationeel Specialist® (Digital Information-led Operational Specialist®)

 

  • NIVRE heeft 6 PE punten toegekend voor elke module (1-4) van ons DIGOS/OSINT opleidingstraject. Nadat u alle twee de modules heeft gevolgd heeft u recht op 24 PE punten.
  • Holland Quaestor heeft 80 PE punten toegekend voor deze opleiding.